தாபனப் பிரிவு

இடம்மேல் மாகாண காணித் திணைக்களம்
1 ஆம் மாடி, மாளிகாவத்தை பொதுச் செயலாளர் காரியாலயம், கொழும்பு 10.
பிரிவுத் தலைவரின்நிர்வாக உத்தியோகத்தர்
தொலைபேசி இலக்கம்+94 112 433 981
பணிகள்திணைக்களத்தின் எல்லா தாபன நடவடிக்கையும்.