தாபனப் பிரிவு

இடம்மேல் மாகாண காணித் திணைக்களம், இலக்கம் 787/3, நவசிட்டி கட்டிடம் , கடுவெல வீதி, மாலபே
பிரிவுத் தலைவரின்நிர்வாக உத்தியோகத்தர்
தொலைபேசி இலக்கம்+94 112 433 981
பணிகள்திணைக்களத்தின் எல்லா தாபன நடவடிக்கையும்.