களுத்துறை மாவட்ட காரியாலயம்

இடம்Assistant Land Commissioner’s Office, Nagoda, Kalutara.
பிரிவுத் தலைவரின்District Land Officer
தொலைபேசி இலக்கம்+94 112 433 981
பணிகள்களுத்துறை மாவட்டத்தின் பிரதேச செயலாளர், காரியாலயம் மற்றும் பிரதான காரியாலயத்திற்கு இடையே இணைப்பாளராகச் செயற்பட்டு காணி உத்தியோகத்தர்களுக்கு ஆலோசனை வழங்குதல். மற்றும் திணைக்களத்தின் முன்னேற்றத்தினை மேற்பார்வை செய்தல், குத்தகை மேம்பாடு மற்றும் கொளனிகளின் அபிவிருத்திச் செயற்றிட்டங்களை நடைமுறைப் படுத்துதல்.